Hosting

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ Website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một Website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 
- PHP 5.x, Zend optimizer 
- MySQL 5.x - Protected Directories 
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail 
- FTP, HTTP File Manager 
- FrontPage Extensions 
- 24/7/365 Email & Helpdesk support 
- 99.9% Server uptime 
- Joomla, PHPBB, OS Commerce,...
- Weekly Backup
 
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x 
- PHP, Zend optimizer , MySQL 
- MS Access/MS SQL Server 2005/2008 
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail - FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions 
- 99.9% Server uptime 
- 24/7/365 Email & Helpdesk support 
- Weekly Backup
 
Server đặt tại
Dung lượng 300 MB 500 MB 800 MB 1000 MB 1500 MB 3000 MB 5000 MB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 25GB 80GB 150GB
Email 10 20 30 40 100 500 1500
Sub domain 1 2 3 4 10 30 90
PHP4, PHP5
MySQL 1 2 3 4 7 12 90
Chi phí
30.000
VNĐ / tháng
50.000
VNĐ / tháng
80.000
VNĐ / tháng
105.000
VNĐ / tháng
134.000
VNĐ / tháng
229.000
VNĐ / tháng
354.000
VNĐ / tháng
 
 
Server đặt tại
Dung lượng 300 MB 500 MB 800 MB 1000 MB 1500 MB 3000 MB 5000 MB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 25GB 80GB 150GB
Email 10 20 30 40 100 500 1500
Sub domain 1 2 3 4 10 30 90
PHP4, PHP5
MySQL 1 2 3 4 7 12 90
Chi phí
30.000
VNĐ / tháng
50.000
VNĐ / tháng
80.000
VNĐ / tháng
105.000
VNĐ / tháng
134.000
VNĐ / tháng
229.000
VNĐ / tháng
354.000
VNĐ / tháng
 
 
 
CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM
Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng
- MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng
- Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng

Bảng báo giá hosting server - Dịch vụ hostting - Server - Hosting chất lượng cao - Server vps - Hosting giá rẻ

Bảng báo giá Hosting Server - Dịch vụ Hostting - Server - Hosting chất lượng cao - Server vps - Hosting giá rẻ